ប្រវត្តិ លោកតា ក្រម ង៉ុយ Krom Ngoy Biography


Likes : 456 | Hits : 243532
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedin
Video Details ឈ្មោះ អ៊ុក អ៊ូ គ្មានត្រីសព្ទ័ ដោយសា កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំខ្វះពុម្ភនេះ សូមអធ្យាស្រ័យ។ i believe this video just shows a short biography of grandfather krom ngoy because i could not write in detail on the video like in the book. for more info about him, researchers can find him on this link