Sa Aking Mga Kababata | Written In Baybayin


Likes : 17 | Hits : 3210
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedin
Video Details visit my homepage here: last verse of the poem "sa aking mga kababata" by jose rizal written in baybayin (the pre-hispanic writing system of the tagalog) music by nujabes - counting stars here is the full version of the poem sa aking mga kababata ni jose rizal kapagka ang baya'y sadyáng umiibig sa kanyáng salitáng kaloob ng langit, sanglang kalayaan nasa ring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid. pagka't ang salita'y isang kahatulan sa bayan, sa nayo't mga kaharián, at ang isáng tao'y katulad, kabagay ng alin mang likha noong kalayaán. ang hindi magmahal sa kanyang salitâ mahigit sa hayop at malansáng isdâ, kayâ ang marapat pagyamaning kusà na tulad sa ináng tunay na nagpalà. ang wikang tagalog tulad din sa latin sa inglés, kastilà at salitang anghel, sapagka't ang poong maalam tumingín ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. ang salita nati'y huwad din sa iba na may alfabeto at sariling letra, na kaya nawalá'y dinatnan ng sigwâ ang lunday sa lawà noóng dakong una. ──────────────────────────────────────────── (english version) to my fellow youth if ever the country will fall in love, to the language the heavens had gave upon her, the compounded liberty will have on cherished, like a free bird that flows freely through the skies. since words are mirrors of judgment to the villages, towns and countless kingdoms and to its man, which look partaking of any forms done by a compatriot love. one who does not love his own language definitely worse than an animal and a putrid fish it is more proper to use it and prosper it comparable to the mother[land] which gave that to us. tagalog language is similar to latin in english, spanish and angelic dialects this is so the lord who granted this thing is equal and thoughtful in giving it to us our wordings, is same as others that have own alphabet and pictured letters that once lost because of an unnoticed typhoon that drenched and washed our language in the first place.